Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zupanciceva 1 Izola 6310 SI

TRANSLITERO

                                  Kristina Ličen s.p., prevajalske storitve

Slovenščina - italijanščina / sloveno - italiano

pravo (splošno) / diritto (generale)

Zaradi razjasnitve dejanskega stanja preiskovalnemu sodniku predlagam da izvede naslednje dokaze:

- zasliši obdolžence in za katere naj predhodno pribavi izpisek iz kazenske evidence;

- pribavi izpise dohodnih in odhodnih klicev, kot tudi baznih postaj ter izpise imenikov za vse telefone zasežene obdolžencem, vključno tudi izpise dohodnih in odhodnih klicev kot tudi baznih postaj za vse še neugotovljene sostorilce, ki se pojavljajo na telefonskih številkah kontroliranih številk, ki so jih uporabljali obdolženci;

Per chiarire la situazione reale, al giudice istruttore propongo di attuare le seguenti prove:

- interrogare gli imputati per i quali si procura in precedenza la trascrizione de dati dai casellari giudiziari;

- prepari i tabulati delle chiamate in entrata e in uscita come anche delle stazioni di base e la trascrizione delle rubriche per tutti i telefoni sequestrati agli imputati, inclusi i tabulati delle chiamate in entrata e in uscita come anche delle stazioni di base per tutti i correi non ancora identificati che appaiono nei numeri dei numeri controllati usati dagli imputati;